Αρχή / Ανακοινώσεις / International Diabetes Federation Europe

International Diabetes Federation Europe

Για ακόμη μια χρονιά το τριήμερο 25-27 Νοεμβρίου 2016, διεξήχθη η συνάντηση του Eυρωπαϊκού συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαβήτη (International Diabetes Federetion Europe) στην Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Η εκδήλωση είχε ως θέμα την έγκριση του οικονομικού απολογισμού για το 2016, της ετήσιας δραστηριότητας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για το έτος 2017, καθώς και την ψήφιση του ανερχόμενου προϋπολογισμού για το νέο έτος. Δικαίωμα ψήφου είχαν αντιπρόσωποι των συλλόγων- μελών της IDF Europe. Η Ελλάδα έδωσε το παρόν, στέλνοντας εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας για το Διαβήτη (ΕΛ.Ο.ΔΙ), μέλη του συλλόγου Διαβητικών νομού Κοζάνης.

Αντικείμενο του συμβουλίου δεν αποτέλεσαν μόνο τα οικονομικά ζητήματα και η ψηφοφορία, καθώς δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναφέρουν τα τρέχοντα προβλήματα ή την πρόοδο στον τομέα του διαβήτη στη χώρα τους, να αναδείξουν την κοινωνική δράση τους και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν ζητήματα όπως η υποστήριξη από τους κρατικούς φορείς, η συνεργασία σε διακρατικό επίπεδο, οι νέες τεχνολογίες σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η αύξηση ή η μείωση των κρουσμάτων σε κάθε χώρα, η κατάσταση σχετικά με την πρόσβαση ή μη σε δημόσιους φορείς της υγείας και ασφαλώς τις ποικίλες κοινωνικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της χρονιάς για την ευαισθητοποίηση σχετικά με  το διαβήτη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμμετοχή της νεολαίας στην όλη προσπάθεια, καθώς συμφωνήθηκε ομόφωνα ότι ήταν  ο σημαντικότερος παράγοντας για την συνέχιση του έργου της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Επιπλέον, δόθηκαν βραβεία σε άτομα που συνέβαλλαν αποτελεσματικά με το έργο τους και την έρευνα στον διαβήτη για το έτος  2016. Τέλος, κύριο μέλημα της τριήμερης συνεδρίασης ήταν να προάγει την πρωταρχική αξία ίδρυσης της IDF, δηλαδή την ενότητα και τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στην προσπάθεια τους να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων με διαβήτη όσο το δυνατόν πιο εύκολη. Το σύνθημα τους ήταν  <<Τogether everyone achieves mor

e>>.

 

Top