Αρχή / Ανακοινώσεις / Ενημέρωση για τη συνάντηση της ΕΛΟΔΙ με τον ΕΟΠΥΥ

Ενημέρωση για τη συνάντηση της ΕΛΟΔΙ με τον ΕΟΠΥΥ

Κατόπιν του αιτήματος μας και συνάντηση με τον ΕΟΠΥΥ για θέματα που αφορούν τα άτομα με διαβήτη, σας παραθέτουμε την απάντηση του ΕΟΠΥΥ.

Ευχαριστούμε τον προϊστάμενο Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού κ. Γούλα για την άμεση απάντηση στα αιτήματά μας. Αναμένουμε και τη διευθέτηση των αιτημάτων που εκκρεμούν.

Top