Αρχή / Posts tagged "ταινίες μέτρησης διαβήτη"

ταινίες μέτρησης διαβήτη

Μεγάλη επιτυχία της ΕΛΟΔΙ: Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Όταν την πρώτη φορά πετύχαμε τον διπλασιασμό των ταινιών μέτρησης του Ο.Π.Α.Δ., γράψαμε: σταθμός στην ιστορία του Ο.Π.Α.Δ. για τον Διαβήτη. Τώρα μετά την επίτευξη του στόχου μας 0% συμμετοχή στις ταινίες μέτρησης, μπορούμε να πούμε: αφετηρία. ΑΦΕΤΗΡΙΑ για μια επιτέλους σωστή και δίκαιη αντιμετώπιση του ατόμου με Διαβήτη, για μια αξιοπρεπή και σίγουρη πορεία προς το μέλλον με σωστές μετρήσεις...
Περισσότερα
Top