Αρχή / Posts tagged "ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ"

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαχείριση άγχους και παιδιά με Διαβήτη

                                                                                 Ο διαβήτης επιφέρει ένα δύσκολο σωματικό, ψυχικό και κοινωνικό φορτίο τόσο  για τα ιδία  παιδιά όσο  και τις οικογένειες τους. Οι οργανικές και ψυχοκοινωνικές αλλαγές  που συνοδεύουν την πάθηση μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα ζωής  και την γενικότερη ψυχολογία ενός παιδιού. Ο φόβος για το μέλλον, ...
Περισσότερα
Top