Αρχή / Posts tagged "ΙΚΑ"

ΙΚΑ

Ανακοίνωση σχετικά με την απαράδεκτη εγκύκλιο του ΙΚΑ

Η ανάλγητη εγκύκλιος του Ι.Κ.Α σύμφωνα με την οποία: “…μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα η Έκτακτη Ειδική Επιτροπή της Διοίκησης, δεν ενέταξε στα είδη τουάρθρου 28 του Κανονισμού Ασθένειας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη καθώς με τη χρήση τους, δεν αποφεύγεται ο ακρωτηριασμός του ποδιού, απλά καθυστερεί για ένα με δύο χρόνια και το αναμενόμενο όφελος θα είναι μικρότερο από το προβλεπόμεν...
Περισσότερα
Top