Αρχή / Posts tagged "ηλεκτρονικό ευρωπαικό μητρώο διαβήτη"

ηλεκτρονικό ευρωπαικό μητρώο διαβήτη

Το ευρωπαϊκό σχέδιο EUBIROD για τον διαβήτη

Ο διαβήτης συνεχίζει να πλήττει εκατ. πολίτες στην Ευρώπη, αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις να υιοθετούν νέα προγράμματα αντιμετώπισής του. Μόνο το 2012, καταγράφηκαν σχεδόν 32 εκατομμύρια άτομα με την ασθένεια αυτή στην ΕΕ. Τα κράτη - μέλη διαθέτουν κατά μέσο όρο το 10% των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης για θεραπείες του διαβήτη και των οφειλόμενων σ' αυτόν επιπλοκών. Σε ορισμένες χώρες, το πο...
Περισσότερα
Top