Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΟΔΙ

Πρόεδρος: Συκιώτης Δημήτριος, τηλ. 6972155440
Α΄Αντιπρόεδρος: Ιωαννίδης Κωνσταντίνοςτηλ. 9673598197

Β΄Αντιπρόεδρος: Βλαστάρης Σοφοκλής, τηλ. 6980048465, sofovlastaris@gmail.com

Γενικός Γραμματέας: Καλλιπολίτου Αγγελική,  τηλ. 6973040215, aggkarage@gmail.com  skype: kkarage
Ταμίας: Πετκίδης Αθανάσιος   τηλ. 6970380360, spetkidis@saniko.gr
Μέλη: