Αρχή / Ανακοινώσεις / Newsletter / Υπ. Εσωτερικών: Πώς θα Λειτουργήσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες από 1η Ιουνίου;

Υπ. Εσωτερικών: Πώς θα Λειτουργήσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες από 1η Ιουνίου;

Φωτογραφία: Το κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας σχολικών φυλάκων ενάντια στις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα, Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Στις 26 Μαΐου 2020 το Υπουργείο Εσωτερικών γνωστοποίησε με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486 Εγκύκλιο τις λεπτομέρειες που αφορούν στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών της χώρας από 1η Ιουνίου και στο εξής. Από τον ερχόμενο μήνα σταματά στο Δημόσιο η εκ περιτροπής εργασία, που ίσχυε το προηγούμενο διάστημα ως μέτρο πρόληψης της διάδοσης της νόσου COVID-19 και πλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων στις υπηρεσίες θα ανέρχεται στο 100%. Ωστόσο, διευκρινίζεται ρητά ότι στους υπαλλήλους αυτούς δε θα περιλαμβάνονται όσοι έχουν δικαίωμα δικαιολογημένης απουσίας από τον χώρο εργασίας είτε λόγω άδειας της πάγιας νομοθεσίας είτε λόγω αξιοποίησης κάποιας από τις ειδικές διευκολύνσεις που προβλέφθηκαν έκτακτα στο πλαίσιο αντιμετώπισης της COVID-19, μεταξύ των οποίων άδειες ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων και ειδικές άδειες απουσίας εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

 

Τι προβλέπεται για τις ειδικές άδειες των ευπαθών ομάδων στο Δημόσιο;

Οι ομάδες αυξημένου κινδύνου συνεχίζουν να δικαιούνται, εφόσον την αιτηθούν, ειδική άδεια απουσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 1856 Β’/15-05-2020. Οι εν λόγω υπάλληλοι περιλαμβάνονται στους υπαλλήλους που παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία και περιλαμβάνονται στο πλάνο εργασιών της κάθε υπηρεσίας. Υπάλληλοι στους οποίους δεν χορηγείται η ειδική άδεια απουσίας που προβλέπεται για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου, και οι οποίοι, είτε οι ίδιοι είτε λόγω ατόμων που συνοικούν μαζί τους, είναι δυνατόν να θεωρηθούν ευπαθείς ομάδες, εξακολουθεί να πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την απασχόλησή τους σε υπηρεσίες back office ή σε σταθμούς εργασίας που θα καθιστούν κατά το δυνατόν ασφαλή την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην υπηρεσία. Διευκρινίζεται ότι οι υπάλληλοι αυτοί βάσει της διαμορφωθείσας κατάστασης σήμερα δεν δύνανται να παρέχουν πλέον εργασία εξ αποστάσεως και δεδομένου ότι δεν πραγματοποιείται εξυπηρέτηση κοινού αυτοπροσώπως, διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η προστασία της υγείας, για την οποία μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού.

 

Υπό ποιες προϋποθέσεις συνεχίζεται η άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων στο Δημόσιο;

Λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη επανέναρξη λειτουργίας και των δημοτικών σχολείων, των βρεφονηπιακών σταθμών, των παιδικών σταθμών και των νηπιαγωγείων, οι γονείς που δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού, συνεχίζουν να κάνουν χρήση της άδειας αυτής αποκλειστικά για τις ημέρες εκείνες, για τις οποίες προκύπτει η ανάγκη φροντίδας των τέκνων συνεπεία του ειδικού προγράμματος λειτουργίας των εν λόγω μονάδων. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου, διευκρινίζεται ότι αντί της χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού, οι υπάλληλοι του Δημοσίου δύνανται, κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020. Σε περίπτωση χρήσης αυτής της διευκόλυνσης, ο υπάλληλος γονέας θα παρέχει την εργασία του σε βάρδια συμβατή με το ωρολόγιο πρόγραμμα του τέκνου, ώστε να εξασφαλίζεται η φροντίδα του. Εφόσον δε κατά την κοινή πείρα και λογική, η κατά τα ανωτέρω ποσοστιαία μείωση του ωραρίου απασχόλησης δεν επαρκεί για την παραλαβή του ανήλικου τέκνου από τους βρεφονηπιακούς / παιδικούς σταθμούς και τις οικείες σχολικές μονάδες λόγω μη λειτουργίας του «ολοήμερου», είναι ανεκτή η υπέρβαση για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο του ανωτέρω ποσοστού, χωρίς περαιτέρω συνέπειες για τον υπάλληλο, για την εξασφάλιση της έγκαιρης παραλαβής του ανήλικου τέκνου από τον γονέα υπάλληλο, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο χρόνος της μειωμένης απασχόλησης κατά 25% δεν επαρκεί για το σκοπό αυτό.

Επιπλέον και δεδομένου ότι η άδεια ειδικού σκοπού επεκτάθηκε ως δικαίωμα και σε γονείς τέκνων που δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, υπενθυμίζεται ότι για αυτήν την κατηγορία γονέων προβλέπεται ότι χορηγείται κατ’ αρχάς η διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι και 25% ημερησίως σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμιση και κατ’ εξαίρεση η άδεια ειδικού σκοπού, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της οικείας διάταξης. Βάσει όλων των ανωτέρω, οι γονείς δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού περιλαμβάνονται στο πλάνο εργασιών της οικείας υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη παρουσία τους, εφόσον δεν κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού αποκλειστικά για τις ημέρες εκείνες κατά τις οποίες το τέκνο δεν υποχρεούται να παραστεί στη σχολική μονάδα, ενώ για τις περιπτώσεις των γονέων τέκνων που δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού βάσει των υπηρεσιακών αναγκών θα σταθμίσουν την αναγκαιότητα συνέχισης της άδειας ειδικού σκοπού έναντι του μειωμένου ωραρίου απασχόλησης που κατ΄ αρχήν προβλέπεται ότι δικαιούνται οι εν λόγω υπάλληλοι.

 

Δείτε το σύνολο της Εγκυκλίου εδώ.

Top