Αρχή / Ανακοινώσεις / Newsletter / Υπ. Εργασίας: Απαντήσεις στην ΕΛΟΔΙ για τους Εργαζόμενους Ευπαθών Ομάδων στον Ιδιωτικό Τομέα

Υπ. Εργασίας: Απαντήσεις στην ΕΛΟΔΙ για τους Εργαζόμενους Ευπαθών Ομάδων στον Ιδιωτικό Τομέα

Η Ελληνική Ομοσπονδία για τον Διαβήτη (ΕΛ.Ο.ΔΙ.) επικοινώνησε τηλεφωνικά σήμερα με το Υπουργείο Εργασίας και ειδικότερα με τη Γενική Γραμματεία Εργασίας που εξέδωσε την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 12339/404/12-03-2020 Εγκύκλια Οδηγία και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) που εξέδωσε στις 4 Μαΐου 2020 την υπ’ αρ. πρωτ. 17312/Δ9.06 Εγκύκλιο με μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Ενώπιον των υπηρεσιών τέθηκε το ερώτημα της εξακολούθησης ισχύος της από 12 Μαρτίου 2020 Εγκυκλίου που εισήγαγε προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και μεταξύ άλλων γινόταν μνεία για υποχρέωση του εκάστοτε εργοδότη να αποδεχθεί την αποχή των εργαζομένων από τα εργασιακά τους καθήκοντα εφόσον αυτοί «ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές εξειδικεύονται κάθε φορά από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, των οποίων η κατάσταση υγείας ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο λόγω την πανδημίας του κορονοιού».

Σημειώνεται ότι σε προηγούμενη ανάρτησή μας αναφορικά με τις νεότερες οδηγίες – κατευθύνσεις που έθεσε η από 04-05-2020 Εγκύκλιος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας επισημάνθηκαν τα παρακάτω ως προς την εξακολούθηση του δικαιώματος “ειδικής άδειας” στον ιδιωτικό τομέα: «Παρόλο που η νέα αυτή Εγκύκλιος δεν περιλαμβάνει ρητή σύσταση επανόδου στην εργασία με φυσική παρουσία ατόμων που λόγω σακχαρώδη διαβήτη έτυχαν απομάκρυνσης από τους χώρους εργασίας το προηγούμενο διάστημα, από το πνεύμα και την ερμηνεία των διαθέσιμων κανόνων προκύπτει ότι τα μέτρα της προγενέστερης με αρ. οικ. 12339/404/12-03-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας είχαν έκτακτη και προσωρινή ισχύ και δεδομένης της έκδοσης και των δύο εγγράφων από την ίδια αρμόδια Γενική Διεύθυνση, υποδηλώνεται πρόσκληση για επάνοδο στον χώρο εργασίας τουλάχιστον για τις περιπτώσεις εκείνες όπου η διαφορετική διευθέτηση του τρόπου οργάνωσης της εργασίας (όπως με την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας) δεν είναι εφικτή. Κατά συνέπεια, ενδεχόμενη πρόσκληση του εργοδότη για επιστροφή στην διά ζώσης εργασία δεν κρίνεται καταχρηστική υπό τα νέα δεδομένα».

Από τη Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπ. Εργασίας τονίστηκε ότι δεν υφίσταται τη δεδομένη στιγμή κάποια διάταξη που να αποκλείει ρητά και κατηγορηματικά την επάνοδο στον χώρο εργασίας για τις ευπαθείς ομάδες του ιδιωτικού τομέα. Ακόμη, επισημάνθηκε από τους αρμόδιους υπαλλήλους ότι το παραπάνω έγγραφο του Μαρτίου εκδόθηκε σε μια χρονική συγκυρία όπου παρατηρούταν έξαρση του ιού SARS-CoV-2, επομένως υπήρχε σημαντική ανάγκη διαφύλαξης της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στην πρώτη αυτή φάση επέλασης του ιού. Διευκρινίζεται μάλιστα ότι δεδομένης αφενός της έκδοσης της νεότερης Εγκυκλίου του Σ.ΕΠ.Ε. στις 4 Μαΐου 2020 αλλά και με βάση τις νεότερες αποφάσεις σε κυβερνητικό και διοικητικό επίπεδο για σταδιακή αποκλιμάκωση των περιορισμών και επανεκκίνηση της λειτουργίας επιχειρήσεων και υπηρεσιών, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξακολουθεί να υφίσταται υποχρέωση απομάκρυνσης των εργαζομένων ευπαθών ομάδων, εφόσον λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας, μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα παροχής τηλεργασίας στο βαθμό που εξυπηρετεί την άσκηση των καθηκόντων του εργαζόμενου. Είναι τελικά στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη να δεχθεί την εξακολούθηση της παραμονής στο σπίτι (συνήθως υπό την υποχρέωση παροχής τηλεργασίας). Τέλος, η Γ.Γ. Εργασίας επεσήμανε ότι η υποχρέωση του εργοδότη για απομάκρυνση των ευπαθών ομάδων δεν θεσπίστηκε με τυπικό νόμο ή υπουργική απόφαση, καθώς την Εγκύκλιο υπογράφει η Γ.Γ. Εργασία κ. Άννα Στρατινάκη κι ως εκ τούτου δεν αναμένεται λογικά κάποια απόφαση ανώτερου οργάνου που να την ανακαλέσει.

Από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπ. Εργασίας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση αφενός στο γεγονός ότι οι ρυθμίσεις του Μαρτίου δεν περιλήφθηκαν σε νόμο ή υπουργική απόφαση, αφετέρου στο γεγονός ότι δεν διευκρινίστηκε με σαφήνεια και παραμένει ανοιχτό το καθεστώς δικαιολόγησης των ημερών αυτών απουσίας από τον χώρο εργασίας για τις ευπαθείς ομάδες του ιδιωτικού τομέα. Με άλλα λόγια, ενημερωθήκαμε ότι με βάση το κείμενο του από 12-03-2020 υπ’ αρ. 12339/404 εγγράφου προβλέπεται μεν υποχρέωση του εργοδότη να αποδεχθεί την εποχή των εργαζομένων με διαβήτη από τα εργασιακά τους καθήκοντα άμεσα από τη στιγμή που θα έρθει σε γνώση του το γεγονός, ορίζεται δε ότι «κατά το διάστημα παραμονής του εργαζομένου στην οικία του ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών του εργαζόμενου, εκτός κι αν η επιχείρηση έχει αναστείλει την δραστηριότητά της στο σύνολο ή μέρος αυτής», αλλά από πουθενά δεν προκύπτει ότι οι ημέρες αυτές απουσίας κατ’ εφαρμογή των ως άνω προβλέψεων θα λογιστούν ως ειδική άδεια που δεν θα προσμετρηθεί, πράγμα το οποίο μπορεί φυσικά να γίνει δυνητικά, αλλά δεν αποκλείεται να δούμε περιπτώσεις όπου το σύνολο αυτό των ημερών θα χρεωθεί ως κανονική άδεια ή αναρρωτική άδεια κλπ (!). Στο πλαίσιο μάλιστα της νεότερης Εγκυκλίου του Σ.ΕΠ.Ε. μας επιβεβαιώθηκε ότι πρόθεση και κατεύθυνση είναι η σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και η κλιμακωτή επαναφορά στις προγενέστερες της πανδημίας συνθήκες, ωστόσο με την νέα Εγκύκλιο προβλέπονται σημαντικές διευκολύνσεις για τους εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Επισημάνθηκε ότι υφίσταται διαφορά ως προς τον προσδιορισμό των ευπαθών ομάδων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά ότι σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται αξιοποίηση των κριτηρίων της ΚΥΑ ΦΕΚ 1856 Β’/15-05-2020 για την κρίση εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση απευθύνεται αποκλειστικά σε εργαζόμενους του Δημοσίου.

 

Πηγή Φωτογραφίας: reporter.gr

Top