Αρχή / Ανακοινώσεις / Συνάντηση της ΕΛΟΔΙ με τον κ. Θ. Ρηγάτο (ΕΟΠΥΥ)

Συνάντηση της ΕΛΟΔΙ με τον κ. Θ. Ρηγάτο (ΕΟΠΥΥ)

Στις 22 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου κ. Συκιώτη και του μέλους του ΔΣ  της ΕΛΟΔΙ Νικολάου Τεντολούρη με τον κ. Θεοφάνη Ρηγάτο, Διευθυντή Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Τα θέματα που τέθηκαν ήταν η μη αποζημίωση του Libre για τη μέτρηση του σακχάρου στα άτομα με διαβήτη που αντιμετωπίζονται με ινσουλίνη, η συνέχιση της κάλυψης των αντλιών ινσουλίνης και των αναλωσίμων της και η μη μείωση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη των ατόμων με διαβήτη με υγειονομικό υλικό.

Ο κ. Ρηγάτος μας ανέφερε ότι ο ίδιος εισηγήθηκε θετικά και ότι το Libre εγκρίθηκε από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ. Αναμένεται η έγκριση και από Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου αυτό να αποζημιωθεί.

Μας διαβεβαίωσε επίσης ότι από τον ΕΟΠΥΥ γίνεται μεγάλη προσπάθεια, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο  Οργανισμός, ώστε τα άτομα με διαβήτη να καλύπτονται πλήρως όσον αφορά τις αντλίες ινσουλίνης και αναλωσίμων και υποσχέθηκε ότι αυτό θα συνεχίσει να γίνεται και στο μέλλον. Επίσης, μας ανέφερε ότι για όλα τα θέματα που προκύπτουν ζητείται από τον ίδιο και συνεχίζει να ζητείται  και στο μέλλον η γνώμη των Επιστημονικών Εταιρειών.

 

Top