Αρχή / Ανακοινώσεις / Συμμετοχή ΕΛ.Ο.ΔΙ. στο Patients Forum 2024 που διοργάνωσε η ethos EVENTS στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza.

Συμμετοχή ΕΛ.Ο.ΔΙ. στο Patients Forum 2024 που διοργάνωσε η ethos EVENTS στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza.

Ο κ. Σπύρος Αθανασίου, Γεν. Γραμματέας της ΕΛ.Ο.ΔΙ., εκπροσώπησε την Ομοσπονδία στο Patients Forum 2024, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, στο Panel II: «Το Ταξίδι του Ασθενή στο Σύστημα Υγείας από την Πρόληψη, την Διάγνωση, στη Θεραπεία και στις Εκβάσεις Υγείας».

Αφού έκανε μια σύντομη αναφορά στους στόχους και τις δράσεις της Ομοσπονδίας, έθεσε το στίγμα πως αν και ζούμε σε μια εποχή που οι ραγδαίες εξελίξεις, τόσο σε φάρμακα, όσο και σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό είναι απόλυτα θετικές και μπορούν να οδηγήσουν σε μια θετική έκβαση υγείας, για όλους τους ανθρώπους που ζουν με διαβήτη, ωστόσο απέχουμε ακόμη πολύ από το να υπάρχει έγκαιρη πρόσβαση σε αυτές.

Η δυνατότητα πρόσβασης σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους με διαβήτη, όπως είναι τα άτομα με διαβήτη τύπου 2, οι ανασφάλιστοι, αλλά και ο προσφυγικός πληθυσμός που αυτή την στιγμή διαβιεί στις δομές της χώρας, δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά . Τόνισε ακόμη, ότι η εξειδίκευση όλων των επιστημόνων υγείας (ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό)  που παρακολουθούν τους ασθενείς με διαβήτη είναι μείζονος σημασίας για το ευ ζην αυτών.

Πάνω σε αυτούς τους πυλώνες η Πολιτεία και το Σύστημα Υγείας, είναι απαραίτητο να συνεργαστεί με την ΕΛ.Ο.ΔΙ. και εν γένει τους φορείς ασθενών, προκειμένου το ταξίδι του Ασθενή και η Εκβάση Υγείας να βελτιωθούν στο άμεσο μέλλον.

 

 

Top