Αρχή / Ανακοινώσεις / Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να γίνεται μέτρηση c πεπτιδίου με δοκιμασία γλυκαγόνης για τα ΚΕΠΑ

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να γίνεται μέτρηση c πεπτιδίου με δοκιμασία γλυκαγόνης για τα ΚΕΠΑ

Μετά από νέες καταγγελίες που έλαβε η Ελληνική Ομοσπονδία για το Διαβήτη και αφορούν την απαίτηση ορισμένων επιτροπών ΚΕΠΑ για προσκόμιση από άτομα με ΣΔΤ1 με ηλικία διάγνωσης κάτω των 16 ετών εξετάσεων c-peptide και αντισωμάτων, όπως και από άτομα με ΣΔΤ1 με ηλικία διάγνωσης άνω των 16 ετών εξέτασης c-peptide μετά από δοκιμασία ανοχής στη γλυκαγόνη (ως αποκλειστική προϋπόθεση για να τους χορηγηθεί το ποσοστό 50%), κοινοποιούμε και επισημαίνουμε τα παρακάτω:

– Η απονομή ποσοστών αναπηρίας σε άτομα με ΣΔΤ1 γίνεται από τα ΚΕΠΑ αποκλειστικά με βάση τα οριζόμενα κριτήρια στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ), ο οποίος δημοσιεύθηκε με τη σημερινή του μορφή στις 31-12-2018 (ΦΕΚ 5987Β’/31-1-2018). Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΠΠΠΑ (σημείο 9.2 – Σακχαρώδης Διαβήτης), η τεκμηρίωση του ΣΔΤ1 στα ΚΕΠΑ γίνεται ανάλογα με την ηλικία του ατόμου:
Α) Αν το άτομο διαγνώστηκε σε ηλικία μικρότερη ή ίση των 16 ετών, αρκεί για να αποδειχθεί ο διαβήτης η έκθεση νοσηλείας, ενώ συνεκτιμώνται τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στο νόμο, χωρίς να απαιτούνται υποχρεωτικά.
Β) Αν το άτομο διαγνώστηκε σε ηλικία μεγαλύτερη των 16 ετών, για την απόδειξη του διαβήτη μπορεί να ζητηθεί πέρα από την έκθεση νοσηλείας (ιστορικό κλπ.) και εξέταση c-peptide νηστείας (όχι κατόπιν δοκιμασίας με χορήγηση γλυκαγόνης). Ο νόμος αναφέρει την προσκόμιση εξετάσεων c-peptide ως δυνητική (“μπορεί”) και όχι ως υποχρεωτική, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί επίσης να ζητηθούν εξετάσεις anti-GAD / anti-IA-2 σε άτομα που διαγνώστηκαν πρόσφατα. Η παραπομπή για περαιτέρω έλεγχο αποτελεί εξαίρεση και γίνεται σε πιστοποιημένα Διαβητολογικά Κέντρα, ενώ η προσκόμιση εξέτασης c-peptide κατόπιν φόρτισης με γλυκαγόνη συνιστά ύστατη δυνατότητα, όταν διατυπώνονται έντονες αμφιβολίες, αλλά σε κάθε περίπτωση συνιστά πολύ επικίνδυνη και δαπανηρή εξέταση για τον ασθενή.

– Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων γίνεται από τις επιτροπές των ΚΕΠΑ δεν έχει καμία νόμιμη δικαιολογία. Ο ίδιος ο ΕΠΠΠΑ διαβαθμίζει με πολύ ξεκάθαρο τρόπο τις απαιτήσεις για την τεκμηρίωση του ΣΔΤ1, ενώ το ίδιο ξεκάθαρη είναι και η χρήση των ρημάτων στο νομικό κείμενο, που άλλοτε ορίζουν υποχρέωση κι άλλοτε απλή δυνατότητα.

– Έχει επισημανθεί πολλές φορές από τον ιατρικό κόσμο, από μεγάλους επιστημονικούς φορείς που εκδίδουν κατευθυντήριες οδηγίες για τον σακχαρώδη διαβήτη, ότι η απλή εξέταση c-peptide (c-peptide νηστείας) αποτελεί επαρκέστατη ένδειξη για την ύπαρξη ή όχι ΣΔΤ1, ενώ η έρευνα για αντισώματα είναι πολλές περιττή. Ειδικά για τη μέτρηση του c-πεπτιδίου με τη δοκιμασία χορήγησης γλυκαγόνης, κανείς δε συνηγορεί στο ότι αυτή η μέθοδος συνιστά απαραίτητο κριτήριο πιστοποίησης του ΣΔΤ1. Αντίθετα, πρόκειται για μία διαδικασία πολύ επώδυνη για το άτομο με διαβήτη, καθώς το εκθέτει σε κινδύνους για την υγεία του (πιθανότητα να αυξηθεί υπερβολικά η γλυκόζη για ώρα, αδιαθεσία, τάση προς έμετο, δυσφορία) και τον υποχρεώνει σε πρόσθετα μεγάλα έξοδα, καθώς οι περισσότερες δημόσιες δομές δεν μπορούν να τη διενεργήσουν, οπότε απαιτείται δαπάνη για εξέταση σε ιδιώτη και δαπάνη μεταφοράς (καθώς στην επαρχία είναι δυσεύρετη).

Η ΕΛ.Ο.ΔΙ παραθέτει σε εικόνες τις σχετικές νομικές διατάξεις, όπως ισχύουν, οι οποίες και καθορίζουν το πλαίσιο τεκμηρίωσης του ΣΔΤ1 στα ΚΕΠΑ. Καλεί όλα τα άτομα με διαβήτη και τα μέλη των οικογενειών τους να επικαλούνται τις σχετικές διατάξεις κάθε φορά που οι επιτροπές ΚΕΠΑ τους αρνούνται νόμιμα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους ή τους επιβαρύνουν με πρόσθετες υποχρεώσεις. Παρακαλούμε επίσης να μας αναφέρετε άμεσα παράτυπες συμπεριφορές επιτροπών στο info@elodi.org και στο 210 883 81 13.

Τέλος, διατυπώνουμε την έντονη διαμαρτυρία μας προς τον Υπουργό και τις επιτροπές των ΚΕΠΑ, ζητώντας την πιστή εφαρμογή των διατάξεων, την διευκόλυνση των ατόμων με διαβήτη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των περιστατικών, τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των συνανθρώπων μας. Προτείνουμε μάλιστα την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου, ώστε όλες οι επιτροπές ΚΕΠΑ στη χώρα να εφαρμόζουν ομοιόμορφα τα οριζόμενα στον ΕΠΠΠΑ, κατόπιν διαβούλευσης με την Ομοσπονδία μας, όπως και την οριστική κατάργηση της ατυχούς πρόβλεψης δυνατότητας για δοκιμασία των ασθενών με χορήγηση γλυκαγόνης. Η πιστοποίηση του σακχαρώδη διαβήτη δεν πρέπει να γίνεται Γολγοθάς και πεδίο απερίσκεπτων κρίσεων.

Δείτε και παρακάτω τις σχετικές εικόνες

#elodiorg #diabetesgr #press

Top