Αρχή / Ανακοινώσεις / Πρόσκληση για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΟΔΙ (11/2/2018, 10.30 π.μ.)

Πρόσκληση για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΟΔΙ (11/2/2018, 10.30 π.μ.)

Προς τα Σωματεία
Μέλη της ΕΛΟΔΙ
Έδρες τους   

Αθήνα  7 Δεκεμβρίου 2017

Σας γνωρίζουμε ότι την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.30.π.μ.στα γραφεία της ΕΛΟΔΙ οδός Φερών 8 και Γ΄Σεπτεμβρίου 1ος όροφος θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα:

  1. Εκλογή Προεδρείου και Ψηφολέκτη Γενικής Συνέλευσης.
  2. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 2017
  3. ΄Εγκριση Οικονομικού απολογισμού 2017-Προυπολογισμού 2018
  4. ΄Εκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 2017
  5. Τροποποίηση Καταστατικού
  6. Κοπή πίτας

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, θα πραγματοποιηθεί  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

 

Η  Γεν.Γραμματέας                                                  Ο Πρόεδρος

Αγγελική Καλλιπολίτου                                   Δημήτρης Συκιώτης


Παρακαλούμε να ορίσετε και να μας αποστείλετε πίνακα με τα ονόματα των αντιπροσώπων που θα συμμετέχουν (5 αντιπρόσωποι από κάθε Σωματείο-μέλος) με την ηλεκτρονική τους δ/νση όπως αυτά θα φαίνονται με αντίγραφο πρακτικού του ΔΣ υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν.Γραμματέα του Συλλόγου σας  το αργότερο μέχρι 12 Ιανουαρίου 2018.

 

Top