Αρχή / Ανακοινώσεις / Πιο απλή, η διαδικασία χορήγησης διαβητολογικού υλικού

Πιο απλή, η διαδικασία χορήγησης διαβητολογικού υλικού

diavitis_11Απλοποιείται για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ η χορήγηση διαβητολογικού υλικού, με απόφαση του Οργανισμού. Οι ασφαλισμένοι θα αποζημιώνονται κανονικά χωρίς την έγκριση ελεγκτή ιατρού του ΕΟΠΥΥ. Μοναδική προϋπόθεση, ο θεράπων ιατρός να συνταγογραφεί σε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό έντυπο, το οποίο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΥ.

Στις περιπτώσεις που ο θεράπων ιατρός δεν χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό έγγραφο, τότε ο ασφαλισμένος δε θα αποζημιωθεί για την αγορά διαβητολογικού υλικού. Ήδη, ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει ότι «παρατηρήθηκαν περιστατικά για τα οποία έγινε χρήση ετέρων εντύπων για τη συνταγογράφηση των ανωτέρω ειδών από Μονάδες Πρωτοβαθμίου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ)».

Και εφιστά την προσοχή των γιατρών «ως προς την αποκλειστική χρήση του καθιερωθέντος εκ του Οργανισμού εντύπου, δεδομένου ότι οποιαδήποτε άλλη τυποποιημένη σε μορφή εντύπου γνωμάτευση δε θα καθίσταται αποδεκτή προς αποζημίωση του αναγραφομένου σε αυτήν διαβητολογικού υλικού».

Επίσης, το αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό υποβάλλεται υποχρεωτικά από τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό φαρμακεία. Η παραπάνω διαδικασία δεν αποκλείει την αγορά του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού από τους ασφαλισμένους και συνεπώς την απόδοση της σχετικής δαπάνης σε αυτούς ή σε εξουσιοδοτημένους και πιστοποιημένους στο  e-ΔΑΠΥ προμηθευτές (πλην των ιδιωτικών φαρμακείων) από τα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού, αφαιρουμένης της συμμετοχής όπου τούτο προβλέπεται.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το οποίο συνταγογραφείται στο προαναφερθέν ηλεκτρονικό έντυπο  εξαιρείται από την αναγκαιότητα έγκρισης από ελεγκτή ιατρό του Οργανισμού.

πηγή: healthview

Top