Αρχή / Ανακοινώσεις / Παράταση έναρξης υποχρεωτικής έκδοσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για διαβητολογικό υλικό

Παράταση έναρξης υποχρεωτικής έκδοσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για διαβητολογικό υλικό

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΦΥ 

Ταχ. ∆/νση:  Απ. Παύλου 12 – 151 23 Μαρούσι
Τηλ.:           210-81.10.849/850
Email:         d8.t2@eopyy.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης για το διαβητολογικό υλικό η έναρξη υποχρεωτικής έκδοσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για διαβητολογικό υλικό, μετατίθεται την 1/5/2017. Οι χειρόγραφες γνωματεύσεις δύνανται να εκτελούνται μέχρι τις 10/5/2017.

Από την 1/5/2017 και μετά θα αποζημιώνονται μόνον οι ιατρικές γνωματεύσεις που θα έχουν εκδοθεί μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής (Γνωµατεύσεις για Παροχές ΕΚΠΥ) του Οργανισμού.

Top