Αρχή / Ανακοινώσεις / Newsletter / IDF: Οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες κάνουν τη διαφορά στον διαβήτη

IDF: Οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες κάνουν τη διαφορά στον διαβήτη

Με κεντρικό μήνυμα “Οι νοσηλευτές κάνουν τη διαφορά στον διαβήτη”, η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη ευαισθητοποιεί το κοινό για τον καίριο ρόλο που έχουν οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες στην υποστήριξη των ανθρώπων με διαβήτη.

Το νοσηλευτικό προσωπικό αντιπροσωπεύει σήμερα πάνω από το μισό του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) το νοσηλευτικό προσωπικό αντιπροσωπεύει σήμερα το 59% των επαγγελματιών υγείας. Το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό νοσηλευτικής ανέρχεται στα 27,9 εκ., από τα οποία 19, 3 εκ. είναι επαγγελματίες νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Οι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες παράγουν σπουδαίο έργο υποστηρίζοντας άτομα που ζουν με ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας. Άτομα που είτε ζουν με διαβήτη είτε διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης της πάθησης χρειάζονται επίσης την υποστήριξη τους. Οι νοσηλευτές διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης για την αυτοδιαχείριση του διαβήτη, την ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς και την έγκαιρη αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου που οδηγούν στην εμφάνιση διαβήτη τύπου 2.

Το 2018 η παγκόσμια έλλειψη σε νοσηλευτικό προσωπικό εκτιμήθηκε στις 5,9 εκ. θέσεις εργασίας. Το 89% αυτής της έλλειψης εντοπίζεται κυρίως σε χώρες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Ο αριθμός των νοσηλευτών που εκπαιδεύονται και απασχολούνται πρέπει να αυξάνεται κατά 8% ετησίως προκειμένου να καλυφθούν οι ανησυχητικές ελλείψεις στον επαγγελματικό κλάδο έως το 2030. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι οι συνολικές επενδύσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) έως το 2030 ανέρχονται σε 3,9 τρις. δολάρια ΗΠΑ, το 40% των οποίων πρέπει να αφιερωθεί στην αμοιβή του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας.

Όσοι ζούμε με τον διαβήτη αντιμετωπίζουμε μια σειρά από καθημερινές προκλήσεις και η εκπαίδευση των νοσηλευτών είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να εξοπλιστούν με όλα τα απαραίτητα εφόδια, τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να μας υποστηρίξουν. Καθώς ο αριθμός των ατόμων με διαβήτη συνεχίζει να αυξάνεται σε όλο τον κόσμο, ο ρόλος των νοσηλευτών και του λοιπού προσωπικού στα επαγγέλματα υγείας γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός στη διαχείριση των επιπτώσεων της πάθησης.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Διαβήτη (IDF) καλεί φέτος στις 14 Νοεμβρίου τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τις εθνικές κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τη σημασία της επένδυσης στην εκπαίδευση και κατάρτιση του νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς με την κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρία οι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες μπορούν να κάνουν τη διαφορά για τα άτομα που επηρεάζονται από τον διαβήτη. Παράλληλα, η IDF θα δημοσιεύσει τον Οκτώβριο σειρά διαδικτυακών εκπαιδευτικών μαθημάτων με στόχο την αξιολόγηση και ενίσχυση των γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού πάνω στον σακχαρώδη διαβήτη.

 

Mε πληροφορίες από το worlddiabetesday.org

Top