Αρχή / Ανακοινώσεις / Newsletter / Η ΕΛΟΔΙ Χαιρετίζει τη Μονιμοποίηση της Άυλης Συνταγογράφησης Φαρμάκων

Η ΕΛΟΔΙ Χαιρετίζει τη Μονιμοποίηση της Άυλης Συνταγογράφησης Φαρμάκων

Η Ελληνική Ομοσπονδία για τον Διαβήτη (ΕΛ.Ο.ΔΙ.) εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίηση της για την ψήφιση του Ν. 4704/2020, το άρθρο 13 του οποίου καθιερώνει μόνιμα τις άυλες συνταγές φαρμάκων και τα άυλα παραπεμπτικά στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Από τις 14 Ιουλίου 2020 τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Ν. 4704/2020 (ΦΕΚ 133 Α’/14-07-2020) με τίτλο “Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις” που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για την άυλη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων της ΗΔΙΚΑ (e-prescription.gr). Η δυνατότητα έκδοσης άυλων ηλεκτρονικών συνταγών για φάρμακα προβλέφθηκε αρχικά ως έκτακτο μέτρο αντιμετώπισης της συνεχιζόμενης εξάπλωσης της νόσου COVID-19 με ΠΝΠ στις 20-03-2020 (ΦΕΚ 68 Α’/20-03-2020, κύρωση με Ν. 4386/2020, ΦΕΚ 83 Α’/10-04-2020).

 

Το άρθρο 13 του Ν. 4704/2020 προβλέπει τα εξής:

1. Η άυλη συνταγή και το άυλο παραπεμπτικό διακινούνται και εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https://www.esyntagografisi.gr/prv/p) που λειτουργεί και διαχειρίζεται η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α.). Η διαδικασία εκκαθάρισης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7α του άρθρου 90 του ν. 4368/2016.

2. Ο ασθενής δύναται να συνδέεται στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https://www.esyntagografisi.gr/prv/p) είτε με τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εφόσον διαθέτει («Είσοδος με ΠΦΥ»), είτε με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και να δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων που του συνταγογραφούνται. Στην περίπτωση αυτή δηλώνει επίσης υποχρεωτικά τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνει τις ανωτέρω συνταγές, ο οποίος μπορεί να είναι είτε μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο σύστημα, είτε και μέσω μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, καταχωρώντας στο σύστημα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

3. Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων του μόλις ο ιατρός καταχωρίσει τη συνταγή φαρμάκων του, ο ασθενής ενημερώνεται για την έκδοση της συνταγής με λήψη μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό της συνταγής που του συνταγογραφήθηκε (barcode συνταγής) και το χρονικό διάστημα ισχύος της ή και μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συνταγή, ήτοι, ενδεικτικά, αριθμό συνταγής, φάρμακο, διάγνωση και χρονικό διάστημα ισχύος. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο οποίο συνδέονται οι ιατροί με τους μοναδικούς κωδικούς πιστοποίησής τους. Για κάθε ηλεκτρονική συνταγή καταγράφονται τα στοιχεία του ιατρού που την καταχώρισε, καθώς και η ημερομηνία αυτής.

4. Κατά την εκτέλεση της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής δεν προσκομίζεται στον φαρμακοποιό το φυσικό έντυπο της συνταγής φαρμάκων του ιατρού. Ο φαρμακοποιός ανακτά την άυλη ηλεκτρονική συνταγή εισάγοντας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον κωδικό της (barcode συνταγής) ή τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του ασθενή. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης συνταγής φαρμάκων με βάση τον αριθμό συνταγής (barcode συνταγής), ο φαρμακοποιός αναζητεί και εκτελεί την άυλη ηλεκτρονική συνταγή φαρμάκων, με βάση τον αριθμό της. Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής φαρμάκων με βάση τον Α.Μ.Κ.Α., ο φαρμακοποιός εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί άυλη συνταγογράφηση, προκειμένου να αναζητήσει τις ηλεκτρονικές συνταγές του, οι οποίες εκκρεμούν προς εκτέλεση. Το σύστημα αποστέλλει στον πολίτη κωδικό (onetime password) με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για επιβεβαίωση της παρουσίας του. Ο πολίτης γνωστοποιεί τον κωδικό στον φαρμακοποιό, ο οποίος τον εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και αποκτά πρόσβαση στις προς εκτέλεση συνταγές φαρμάκων του πολίτη. Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαδικασία άυλης συνταγογράφησης και του άυλου παραπεμπτικού, καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Επέκταση των Ευεργετικών Ρυθμίσεων για την Άυλη Συνταγογράφηση και στο Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό 

Η Ελληνική Ομοσπονδία για τον Διαβήτη τάσσεται υπέρ της εξακολούθησης της διαδικασίας εκτέλεσης μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρόνιων πασχόντων που αφορούν περιοδικώς χορηγούμενες παροχές, μεταξύ των οποίων και τα αναλώσιμα υλικά για τη διαχείριση του διαβήτη. Η δυνατότητα εκτέλεσης των γνωματεύσεων αυτών χωρίς την προσκόμιση φυσικού εντύπου στα κατά τόπους φαρμακεία και χωρίς την υποχρέωση θεώρησης από ελεγκτή ιατρό που δόθηκε με το άρθρο 53 της από 20-03-2020 ΠΝΠ έχει παύσει από τις αρχές Ιουλίου, με αποτέλεσμα τα άτομα με διαβήτη να μπορούν αφενός να εκτελούν άυλες συνταγές για τη φαρμακευτική τους αγωγή (ινσουλίνες, αντιδιαβητικά δισκία κλπ.), να μην μπορούν αφετέρου να εκτελέσουν με μόνη τη γνωστοποίηση του κωδικού barcode της συνταγής τις αντίστοιχες γνωματεύσεις για αναλώσιμο υγειονομικό υλικό. Για το λόγο αυτό η ΕΛ.Ο.ΔΙ. απέστειλε σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ, στο Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων και στο Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Θεραπευτικών Μέσων και Αξιοποίησης Ελέγχων του Οργανισμού, ζητώντας τη μονιμοποίηση ή τουλάχιστον την παράταση της παραπάνω διαδικασίες για τα άτομα με διαβήτη και χρόνιες παθήσεις. και Παρακολούθησης Χορήγησης 

Φαρμάκων
Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης 
Φαρμάκω
Top