Νίκαια, Γαλλία
Της απεσταλμένης μας Σοφίας Νέτα

Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των ενηλίκων με διαβήτη παγκοσμίως – περίπου δηλαδή 93 εκατομμύρια άνθρωποι – πάσχουν αποδεδειγμένα από διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης διαβήτη, ο αριθμός των πασχόντων αναμένεται ότι θα συνεχίζει να αυξάνεται.

Σήμερα 8 στους 10 πάσχοντες από διαβήτη γνωρίζουν ότι υπάρχους επιπλοκές της νόσου τους που μπορεί να βλάψουν την όρασή τους, αλλά περισσότερο από το 10% δεν συζητά ποτέ το θέμα με τον θεράποντα ιατρό. Επίσης, έρευνα έδειξε ότι σε συνδυασμό με τη μη αποτελεσματική ρύθμιση του σακχάρου, οι περισσότεροι διαβητικοί ασθενείς δεν προφυλάσσονται σωστά από την απώλεια όρασης.

Οι οφθαλμίατροι ανέφεραν στην έρευνα ότι περίπου τα 2/3 των ασθενών κάνουν οφθαλμολογικό έλεγχο, μόνο όταν έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαταραχές στην όραση, όμως όσο καθυστερεί η διάγνωση μειώνονται και οι πιθανότητες αποτελεσματικής θεραπείας. Δυστυχώς, οι διαταραχές της όρασης έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη γενικότερη υγεία και την ποιότητα ζωής, τόσο του ασθενούς, όσο και των οικείων τους.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες ασθενείς στην έρευνα, πάνω από 1 στους 4 δηλώνει ότι δυσκολεύεται να διατηρήσει την εργασιακή του απασχόληση, λόγω των διαταραχών της όρασης, ενώ πάνω από το 50% αναφέρει δυσκολία στη μετακίνηση και στην επιτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων. Οι ασθενείς αυτοί επίσης αναφέρουν ότι εμφανίζουν κακή σωματική ή ψυχική υγεία το διπλάσιο αριθμό ημερών σε σύγκριση με διαβητικούς ασθενείς που δεν αντιμετωπίζουν διαταραχές όρασης. Τέλος, 1 στους 5 ασθενείς δηλώνει ότι η απώλεια όρασης τον εμποδίζει να διαχειριστεί σωστά και τον διαβήτη του.

Πρόκειται για τα αποτελέσματα του επιδημιολογικού έργου «Βαρόμετρο για τη Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια» (Diabetic retinopathy Barometer) που παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση για δημοσιογράφους στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Παθήσεων Αμφιβληστροειδούς Euretina 2015, στη Νίκαια της Γαλλίας.

Το έργο αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τον Διαβήτη (International Diabetes Federation, IDF), του Διεθνούς Οργανισμού για την Πρόληψη της Τύφλωσης (International Agency for the Prevention of Blindness, IAPB), της Διεθνούς Ομοσπονδίας για το Γηράσκοντα Πληθυσμό (International Federation on Ageing, IFA), και της Ιατρικής Ακαδημίας της Νέας Υόρκης, με σκοπό την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης και τη διαχείριση της πάθησης.

Μέρος αυτού του έργου είναι η ποσοτική ανάλυση δεδομένων για τη νόσο από 41 χώρες από όλη την Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Ωκεανία, προερχόμενα τόσο από τους ασθενείς όσο και από τους επαγγελματίες υγείας. Στο συνέδριο ανακοινώθηκαν στο Διεθνή Τύπο, τα πρώτα αποτελέσματα του Βαρομέτρου σε παγκόσμια κλίμακα. Στο εγγύς μέλλον θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις των περαιτέρω αναλύσεων ανά χώρα.

Σαν γενικό συμπέρασμα των αποτελεσμάτων ήταν ότι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση τόσο των ασθενών όσο και της επιστημονικής κοινότητας για τις διαταραχές της όρασης που συνδέονται με τον διαβήτη, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού των έγκαιρων διαγνώσεων, γεγονός που συνδέεται με αυξημένες πιθανότητες επιτυχούς διαχείρισης των διαταραχών και μείωση του κινδύνου απώλειας όρασης. Σημειώνεται ότι το έργο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Bayer AG, η οποία το χρηματοδότησε, ενώ επίσης υποστηρίζει τη διάδοση και προώθηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.