Αρχή / Ανακοινώσεις / Ετήσια Τακτική Γεν. Συνέλευση της ΕΛΟΔΙ

Ετήσια Τακτική Γεν. Συνέλευση της ΕΛΟΔΙ

Τήν Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10.30 π.μ.στα γραφεία της Ομοσπονδίας οδός Φερρών 8, 1ος όροφος, προσήλθαν οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων μελών της, κατόπιν της από 25 Νοεμβρίου 2016  πρόσκλησης για Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση με θέματα:

  1. Εκλογή Προεδρείου και Ψηφολέκτη Γεν.Συνέλευσης
  2. Εγκριση Διοικητικού απολογισμού 2016
  3. Εγκριση Οικονομικού απολογισμού 2016 –Προϋπολογισμός 2017
  4. Εκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  5. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΟΔΙ.
  6. Κοπή πίτας

Μετά την παρέλευση του οριζόμενου χρόνου αναμονής  και περί ώρα 11.15 με την παρουσία  2 αντιπροσώπων σε σύνολο δηλωθέντων 44 η Γεν. Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας για να συγκληθεί η  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 12 Φεβρουαρίου 2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, η οποία και θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων όπως ορίζει το Καταστατικό.

 

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Τεντολούρης

Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτρης Συκιώτης

 

 

Top