Αρχή / Καλωσόρισμα – Μήνυμα Προέδρου

Καλωσόρισμα – Μήνυμα Προέδρου

Στην Αθήνα, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, που προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες της 10ης Απριλίου 2022, με νέο Πρόεδρο της ΕΛΟΔΙ τον κ. Δημήτρη Συκιώτη, Αντιπροέδρους την κα. Βασιλική Λούβαρη και την κα. Θεοφανεία Τσαχαλίνα, Γεν. Γραμματέα τον κ.  Σπύρο Αθανασίου και Ταμία την κα. Κωνσταντίνα Μπουμάκη. Μέλη: Ιωάννης Πετρίδης, Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος, Ελένη Μπαταούλα, Σπύρος Τράνακας.

Top