Αρχή / Ανακοινώσεις / Καθορισμός νέων τιμών αποζημίωσης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Καθορισμός νέων τιμών αποζημίωσης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ 3491 με το οποίο ρυθμίζονται οι νέες τιμές αποζημίωσης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.

Top