Αρχή / Επιτροπές Τομέων (Ομάδες Εργασίας)

Επιτροπές Τομέων (Ομάδες Εργασίας)

ΥΓΕΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημήτρης Συκιώτης  τηλ.  6972155440

Σοφοκλής Βλαστάρης τηλ. 6980048465  e-mail sofovlastaris @gmail.com

Αγγελική Καλλιπολίτου τηλ. 6973040215  e-mail aggkarage@gmail.com

 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αγγελική Καλλιπολίτου τηλ. 6973040215   e-mail aggkarage@gmail.com

Αθανάσιος Πετκίδης  τηλ. 6970380360  e-mail spetkidis@saniko.gr

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Αθανάσιος Πετκίδης  τηλ. 6970380360  e-mail  spetkidis@saniko.gr

Κωνσταντίνος Ιωαννίδης  τηλ.6973598197

Δημήτριος Συκιώτης τηλ. 6972155440

Αγγελική Καλλιπολίτου τηλ.6973040215  e-mail aggkarage@gmail.com

 

ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Σπύρος Αθανασίου τηλ. 6936705158  e-mail spiathana@gmail.com

Κωνσταντίνος Ιωαννίδης τηλ. 6973598197

Δημήτριος Συκιώτης τηλ.6972155440

Σοφοκλής Βλαστάρης  τηλ.6980048465  e-mail  sofovlastaris@gmail.com

 

ΔΙΕΘΝΗ   IDF 

Νικόλαος Βερίγος  τηλ.6983504118  e-mail nick.verigos@hostsun.com

Νικόλαος Κεφαλάς τηλ. 6932260356   e-mail  kefalasn@yahoo.com

Top