Αρχή / Ανακοινώσεις / Επιτροπές Τομέων (Ομάδες Εργασίας) ΕΛΟΔΙ

Επιτροπές Τομέων (Ομάδες Εργασίας) ΕΛΟΔΙ

elodi

Οι επιτροπές τομέων της ΕΛ.Ο.ΔΙ. (info@elofi.org), έτσι όπως ψηφίστηκαν στο ΔΣ της 17/2/2013 και τις οποίες θα συντονίζει ο πρόεδρος κ. Αριστείδης Ράπτης (raptis@elodi.org) είναι οι ακόλουθες:

  1. Υγεία – Εργασία – Πρόνοια: (Ρουμελιώτης Τρύφων roumeliotis@elodi.org , Συκιώτης Δημήτριος sykiotis@elodi.org)
  2. Κάρτα Διαβήτη – Πρόγραμμα ευθύνης Δήμων – Νέοι Σύλογοι: (Συκιώτης Δημήτριοςsykiotis@elodi.org, Πετκίδης Αθανάσιος petkidis@elodi.org , Ιωαννίδης Κωνσταντίνος ioannidis@elodi.org )
  3. Παιδεία – Στρατός: (Κοντομηνάς Μιχαήλ kontominas@elodi.org)
  4. Επικοινωνία – Ηλεκτρονικά μέσα – Συνεργασία με φορείς: (Τσακνής Αργύριοςtsaknis@elodi.org)
  5. Περιοδικό: (Πετκίδης Αθανάσιος petkidis@elodi.org, Τσακνής Αργύριοςtsaknis@elodi.org)
  6. Διεθνείς Σχέσεις – Επιδοτούμενα προγράμματα: (Κεφαλάς Νικόλαοςkefalas@elodi.org, Χλης Αλέξανδρος chlis@elodi.org)

Νομικός Σύμβουλος της ΕΛ.Ο.ΔΙ. ορίστηκε ο πρόεδρος του Συλόγου Λάρισας κ. Δημήτριος Μηνάς.

Στην κάθε επιτροπή υπάρχει ένας υπεύθυνος (πρώτος αναφερόμενος) και κατά περίπτωση ένας ή δύο ακόμη σύμβουλοι, οι οποίοι απαρτίζουν την κάθε επιτροπή τομέα, κάτω από τον συντονισμό του προέδρου της ΕΛΟΔΙ.

Για την απευθείας επικοινωνία των μελών των συλόγων της ΕΛΟΔΙ με τους υπευθύνους των επιτροπών, αναγράφονται παραπάνω τα email επικοινωνίας.

Top