Αρχή / Ανακοινώσεις / Επιστολή προς τον Υπουργό

Επιστολή προς τον Υπουργό

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ
Λ.ΝΙΚΗΣ 3, 54624, Θεσ/νίκη
Τηλ:2310 223518
email: diabetestype1gr@gmail.com

                                                                                                                                                                16/04 /2018

Αρ. πρωτ.: 11

Προς τον Υπουργό Υγείας

Κ. Ξάνθο

Η Ένωση Γονέων Παιδιών και Νέων με Διαβήτη ιδρύθηκε το 1990, είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας για το Διαβήτη (ΕΛ.Ο.ΔΙ.) και έχει σημαντική δράση στο χώρο των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, μία πάθηση που εξαπλώνεται με ποσοστό 3% ετησίως. Ένας από τους κύριους σκοπούς του Συλλόγου μας είναι η προώθηση αιτημάτων των ατόμων με Σ.Δ.Τ1 για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους η οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ρύθμιση της νόσου τους. Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας επικοινωνήσουμε τα προβλήματα που συναντούν οι γονείς παιδιών που πάσχουν από ΣΔΤ1 και οι εκπαιδευτικοί με ΣΔΤ1  για τα οποία απαιτείται η λήψη κατάλληλων πολιτικών μέτρων και πρακτικών.

  • Πρόταση τροποποίησης του Άρθρου 27 του Ν. 4305/2014.

Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά γονείς μονογονεϊκών οικογενειών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα ή έχουν παιδιά με αναπηρία. Συγκεκριμένα προτείνεται τροποποίηση του Άρθρου 27  του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α 731-10-2014), ως εξής:

«Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για τις κατηγορίες νοσηλευτικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα».

Ορίζεται ειδική πρόνοια για τους γονείς μονογονεϊκών οικογενειών του νοσηλευτικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας ως εξής: Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνο με ινσουλινοεξαρτόμενο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω καθότι τα εν λόγω εξαρτώμενα άτομα χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας σε καθημερινή βάση (ιδίως μέτρηση σακχάρου, χορήγηση ινσουλίνης, ειδική διατροφή και καθημερινή άσκηση) απαλλάσσονται από το κυκλικό ωράριο και εκτελούν μόνο υπηρεσίες που απαιτούν πρωινό ωράριο.

Επίσης οι γονείς αυτοί να δικαιούνται κατά προτεραιότητα μετάθεση, μετακίνηση ή απόσπαση σε άλλες Μονάδες Υγείας με πρωινό ωράριο (π.χ. ΕΟΠΠΥ, ΤΟΜΥ). Οι μεταθέσεις, μετακινήσεις ή αποσπάσεις μετά από αίτηση των υπαλλήλων γονέων μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, προηγούνται των λοιπών κατηγοριών μεταθέσεων άλλων νοσηλευτικών υπαλλήλων μετά από αίτηση. Σε περίπτωση που οι Διοικητές των οικείων Υ.Πε., διαφωνούν για τη μετάθεση, μετακίνηση ή απόσπαση, τότε το αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να αποφασίσει ο Υπουργός.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 67 του Ν. 3528/2007 για τις μεταθέσεις του προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Η ρύθμιση αυτή αποτελεί μια δικαιοπολιτική επιλογή προστατευτική για την μονογονεϊκή οικογένεια και τις ιδιαίτερες ανάγκες της.

  • Επίσης ένα σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 που εργάζονται ως εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς παιδιών με ΣΔΤ 1 που είναι εκπαιδευτικοί, σχετίζεται με την κατά προτεραιότητα τοποθέτηση ή μετάθεσή τους σύμφωνα με τις ανάγκες της χρόνιας αυτής πάθησης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τοποθετούνται ή να μετατίθενται κατά προτεραιότητα σε σχολεία τα οποία θα βρίσκονται είτε κοντά στο οικείο περιβάλλον τους, είτε κοντά σε διαβητολογικό κέντρο – ιατρείο δημόσιου νοσοκομείου,  προκειμένου να νιώθουν ασφαλείς και να έχουν τη δυνατότητα συστηματικής ιατρικής παρακολούθησης όπως απαιτεί η συγκεκριμένη πάθηση.

Σε αυτή την κατεύθυνση κρίνεται αναγκαία η «αναθεώρηση  του άρθρου 13 Π.Δ. 50/1996 που ορίζει τις ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών που τοποθετούνται ή μετατίθενται κατά προτεραιότητα, καθώς επίσης και για τους γονείς εκπαιδευτικούς που τα παιδιά τους πάσχουν από ΣΔΤ1».

Περιμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας στα παραπάνω ευαίσθητα θέματα που επηρεάζουν την υγεία των ατόμων με ΣΔΤ1 καθώς επίσης και των οικογενειών τους.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

 

Top