Αρχή / Ανακοινώσεις / Newsletter / Εξακολουθούν Ειδικές Άδειες Ευπαθών Ομάδων και Άδειες Ειδικού Σκοπού

Εξακολουθούν Ειδικές Άδειες Ευπαθών Ομάδων και Άδειες Ειδικού Σκοπού

Μετά από ερωτήματα που δέχθηκε η Ελληνική Ομοσπονδία για τον Διαβήτη (ΕΛ.Ο.ΔΙ.) αναφορικά με το καθεστώς που ισχύει από τις 4 Μαΐου και στο εξής για τις ειδικές άδειες απουσίας εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με (αρρύθμιστο) διαβήτη, καθώς και για άδειες ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς, επισημαίνονται τα παρακάτω:

 

Α. Ειδικές Άδειες Απουσίας Ευπαθών Ομάδων

Προβλέπονται για τον δημόσιο τομέα με βάση το άρθρο 25 της από 14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το πεδίο εφαρμογής του οποίου διευρύνθηκε με την από 18-03-2020 με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.3080 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και κατόπιν διευκρινίστηκε με την από 20-03-2020 με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189 Ερμηνευτική Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα. Για τον ιδιωτικό τομέα προβλέφθηκε η δυνατότητα απομάκρυνσης εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές εξειδικεύονται κάθε φορά από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, με την από 12-03-2020 με αρ. οικ. 12339/404 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εργασίας.

Η παύση της δυνατότητας λήψης της ειδικής άδειας απουσίας από την εργασία λόγω ένταξης του εργαζομένου σε ευπαθή ομάδα εξαρτάται από την έκδοση νέων αποφάσεων των αρμόδιων Υπουργείων, με τις οποίες ανακαλούνται τα εφαρμοζόμενα προστατευτικά μέτρα, τα οποία πάντως έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Μέχρι και σήμερα (06-05-2020) δεν έχει εκδοθεί νεότερη απόφαση με την οποία να τερματίζονται οι ειδικές αυτές άδειες. Μάλιστα, με πρόσφατη Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/30-04-2020) διευκρινίζεται ρητά ότι οι έκτακτες άδειες απουσίας λόγο κορονοϊού εξακολουθούν να ισχύουν και προς το παρόν δεν επηρεάζονται από τη σταδιακή άρση των μέτρων.

 

 

Β. Άδειες Ειδικού Σκοπού Εργαζόμενων Γονέων

Προβλέπονται τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα με βάση τα άρθρα 5 και 4 αντίστοιχα της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Οι άδειες αυτές εξαρτώνται από το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων και παύουν μόλις εκλείψει ο λόγος που τις δικαιολογεί, παύουν δηλαδή μόλις επαναλειτουργήσουν τα σχολεία. Αφορούν γονείς με παιδιά τα οποία φοιτούν έως και την Γ’ Γυμνασίου. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού θα βρείτε εδώ.

Σε ό,τι αφορά την άδεια ειδικού σκοπού, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος έχει ξεκαθαρίσει ότι παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαΐου για όσους έχουν παιδιά έως 12 ετών, ενώ για εκείνους που έχουν παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο, η άδεια ειδικού σκοπού τερματίζεται στις 18 Μαΐου, οπότε ανοίγουν ξανά τα Γυμνάσια, σημειώνοντας ότι αυτό αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους και εκτιμώντας ότι είναι αυτονόητο να υπάρξει ανάλογη μέριμνα για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους.

 

Πηγή Φωτογραφίας: sputnik.gr

Top