Αρχή / Ανακοινώσεις / Ενημέρωση για τη συνάντηση του ΔΣ της ΕΛΟΔΙ με τον υπουργό υγείας

Ενημέρωση για τη συνάντηση του ΔΣ της ΕΛΟΔΙ με τον υπουργό υγείας

Στις 5 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας συνάντηση του ΔΣ της ΕΛΟΔΙ με τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Ξανθό.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

  1. Αναλώσιμα για το σακχαρώδη διαβήτη
  2. Η υποστελέχωση και το κλείσιμο των διαβητολογικών ιατρείων σε Περιφερικά Νοσοκομεία
  3. Η ανάγκη θεσμοθέτησης και λειτουργίας ιατρείων διαβητικού ποδιού
  4. Η ανάγκη για ανάληψη εθνικού σχεδίου δράσης για το σακχαρώδη διαβήτη
  5. Η ανάγκη συμμετοχής της ΕΛΟΔΙ στις αποφάσεις των φορέων της πολιτείας στις αποφάσεις και τα σχέδια που αφορούν το διαβήτη στην Ελλάδα

Στο θέμα 1, ο υπουργός υγείας υποσχέθηκε ότι από πλευράς του υπουργείου θα λάβει μέτρα ώστε να μην επιβαρυνθούν οικονομικά (με συμμετοχή) τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη και ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα άτομα με διαβήτη θα συνεχίσουν να λαμβάνουν αναλώσιμα τα οποία είναι αξιόπιστα και πιστοποιημένα. Επίσης υποσχέθηκε ότι θα γίνουν οι σχετικές παρεμβάσεις προς τον ΕΟΠΥΥ ώστε να υπάρξει δυνατότητα συνταγογράφησης αναλωσίμων για τις αντλίες ινσουλίνες για χρονικό διάστημα 6-12 μηνών.

Στο θέμα 2, υποσχέθηκε ότι στο πλαίσιο του δυνατού θα λάβει μέτρα για τη στελέχωση των νοσοκομείων που δεν υπάρχουν εξωτερικά διαβητολογικά ιατρεία στα νοσοκομεία ώστε αυτά να λειτουργήσουν το συντομότερο δυνατό.

Στο θέμα 3, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει τις δυνατότητες για λειτουργία ιατρείων διαβητικού ποδιού σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία και στα περιφερικά Νοσοκομεία.

Στο θέμα 4, υποσχέθηκε ότι το υπουργείο σε συνεργασία με τη νέα σύνθεση του ΕΚΕΔΙ σχεδιάζουν να λάβουν δράση για το διαβήτη σε εθνικό επίπεδο.

Στο θέμα 5, υποσχέθηκε ότι στο μέλλον θα καλείται η ΕΛΟΔΙ, όπου είναι δυνατό, στα  αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων ώστε να ακούγεται η φωνή των πασχόντων από διαβήτη πριν τη λήψη αποφάσεων.

 

Από το ΔΣ της ΕΛΟΔΙ

 

Top