Αρχή / Ανακοινώσεις / Εισαγωγή Φοιτητών με το 5%

Εισαγωγή Φοιτητών με το 5%

foititesΑναρτήθηκε η εγκύκλιος για την εισαγωγή φοιτητών με το 5%. H προθεσμία είναι από Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 μέχρι και Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014.

Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier σε μία μόνο από τις ορισμένες Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση
β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικου Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συςτήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Αναλυτικά η εγκύκλιος εδώ 

 

Top