Αρχή / Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΟΔΙ

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΟΔΙ

Το νέο ΔΣ της ΕΛΟΔΙ έτσι όπως διαμορφώθηκε από τις αρχαιρεσίες της 10ης Απριλίου 2022, απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Πρόεδρος: Δημήτριος Συκιώτης – e-mail: dsykiotis@yahoo.gr
Αντιπρόεδρος: Βασιλική Λούβαρη – e-mail: vasiliki_louvari@yahoo.gr
Αντιπρόεδρος: Θεοφανεία Τσαχαλίνα – e-mail: tsahalina_f@yahoo.gr
Γενικός Γραμματέας: Σπυρίδων Αθανασίου – e-mail: spiathana@gmail.com
Ταμίας: Κωνσταντίνα Μπουμάκη – e-mail: kboumaki@hotmail.com
Μέλη:

Top