Αρχή / Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΟΔΙ

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΟΔΙ

Πρόεδρος: Βασιλική Λούβαρη – e-mail: vasiliki_louvari@yahoo.gr
Α΄ Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Συκιώτης – e-mail: dsykiotis@yahoo.gr

Β΄ Αντιπρόεδρος: Βασιλική Χιώτη – e-mail: vchioti@yahoo.com

Γενικός Γραμματέας: Σπύρος Αθανασίου – e-mail: spiathana@gmail.com
Ταμίας: Πετκίδης Αθανάσιος – email: spetkidis@saniko.gr
Μέλη: 

Top