Αρχή / Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΟΔΙ

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΟΔΙ

Το νέο ΔΣ της ΕΛΟΔΙ έτσι όπως διαμορφώθηκε από τις αρχαιρεσίες της 10ης Απριλίου 2022, απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Πρόεδρος: Δημήτριος Συκιώτης – e-mail: dsykiotis@yahoo.gr
Αντιπρόεδρος: Θεοφανεία Τσαχαλίνα – e-mail: tsahalina_f@yahoo.gr
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Πετρίδης (Υπεύθυνος Τομέα Υγείας) – email: iwannispetridis@yahoo.gr
Γενικός Γραμματέας: Σπυρίδων Αθανασίου – e-mail: spiathana@gmail.com
Ταμίας: Κωνσταντίνα Μπουμάκη – e-mail: kboumaki@hotmail.com
Μέλη:

Top