Αρχή / Ανακοινώσεις / Για το επίδομα της Πρόνοιας

Για το επίδομα της Πρόνοιας

pronoiaΗ ΕΛΟΔΙ πέτυχε από το 1995 να αποσυνδέσει την χορήγηση του επιδόματος από ποσοστά αναπηρίας. Από τότε το επίδομα δίνεται μόνο με ιατρική γνωμάτευση για την κάλυψη των καθημερινών επιπλέον εξόδων  που έχουν τα άτομα με διαβήτη.

Ο νόμος 4025/2011 καθόρισε την υποχρεωτική εξέταση από τα ΚΕΠΑ. Δεν καταργήθηκε με αυτόν τον νόμο η υπουργική απόφαση του 1995. Τα ΚΕΠΑ όμως εκδίδουν μέχρι σήμερα μόνο αποφάσεις με ποσοστά αναπηρίας. Γι αυτό εκδόθηκε η παρακάτω εγκύκλιος, η οποία για τις περιπτώσεις των δικαιούχων  που δεν προβλέπονται ποσοστά αναφέρει ότι θα καθοριστούν  από κάποιο κανονιστικό πλαίσιο που θα εκδοθεί στο μέλλον:

Αθήνα, 22/12/2011

Αρ. Πρωτ.:Π3α/Φ.32/ Γ.Π. οικ. 141770

(σχετ: 129274, 134284, 132074, 128605, 120130,104773, 102229, 138434, 138344)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ – ΤΜΗΜΑ Α΄

Αριστοτέλους 17, 10187, Πληροφορίες: Λαμπράκου Ε. Τηλ: 210-5235441/εσ.387, FAX: 210-5236027

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας)

ΚΟΙΝ: 1. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Διεύθυνση Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας, Τμήμα Αναπηρίας (Αγίου Κωνσταντίνου 16, ΤΚ: 102 41)

2. ΣΕΥΥΠ – Πειραιώς 205, Αθήνα

Σχετικά με το άρθρο 46 του Ν.4025/2011 και συναφή ζητήματα

Σύμφωνα με το αρ.46 του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α’), «οι δικαιούχοι όλων των επιδομάτων αναπηρίας ……………… εξετάζονται υποχρεωτικά από την Υγειονομική Επιτροπή, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος». Επί της ως άνω διάταξης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι επίκειται αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ ώστε να προκύπτει διαλειτουργικότητα με το νέο πλαίσιο πιστοποίησης της αναπηρίας από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Αναφορικά με τους ενδιαφερόμενους προς ένταξη στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ (νέοι εν δυνάμει δικαιούχοι) για τα οποία μέχρι πρόσφατα δεν απαιτούνταν ποσοστό αναπηρίας ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, θα παραπέμπονται υποχρεωτικά στα ΚΕΠΑ και εφόσον προσκομίσουν πιστοποίηση αναπηρίας η οποία θα καλύπτει τις προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα – όπως αυτές θα καθοριστούν από το επικείμενο κανονιστικό πλαίσιο – θα δικαιούνται αναδρομικά την οικονομική ενίσχυση, από την ημερομηνία αιτήσεώς τους στην υπηρεσία σας.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Ο Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Μάρκος Μπόλαρης

 

Από την  παραπάνω απόφαση, βγαίνει ευθέως το συμπέρασμα, ότι μέχρι να εκδοθεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο, είμαστε δικαιούχοι του επιδόματος. ‘Έχει περάσει πάνω από ένα έτος και αυτό το νέο κανονιστικό πλαίσιο δεν έχει βγει ακόμα. Αυτό έχει οδηγήσει στην απώλεια του επιδόματος όσων επανεξετάστηκαν και όσων είναι νέοι δικαιούχοι. Σε διαμαρτυρία μας στην αρμόδια υπηρεσία της πρόνοιας, η κ. Μανθοπούλου,  συμφώνησε στο παραπάνω, ότι δηλαδή μέχρι την έκδοση του νέου πλαισίου, παραμένουμε δικαιούχοι του επιδόματος.

Η προσπάθειά μας πλέον είναι στο να συμπεριληφθεί ο ινσουλινοεξαρτώμενος ΣΔ σε αυτό το περίφημο κανονιστικό πλαίσιο.

Δεν είναι καθόλου εύκολη η προσπάθεια αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε.

Top