Αρχή / Ανακοινώσεις / Απλοποίηση Διαδικασιών Χορήγησης Αναλώσιμων Υλικών

Απλοποίηση Διαδικασιών Χορήγησης Αναλώσιμων Υλικών

diab

Έπειτα από ενέργειες της ΕΛ.Ο.ΔΙ., σχετικά με την απόφαση του ΕΟΠΥΥ 4314/28.1.13, ο ΕΟΠΥΥ με Δελτίο Τύπου διευκρινίζει ότι το μόνο που αλλάζει από 1.3.2013 είναι ο τρόπος συνταγογράφησης των αναλωσίμων και η απλοποίηση του συστήματος.

Η ΕΛ.Ο.ΔΙ. χαιρετίζει την εν λόγω απλοποίηση, αλλά επιφυλάσσεται να δει την εφαρμογή της στην πράξη. 

Το κείμενο του Δελτίου Τύπου του ΕΟΠΥΥ έχει ως εξής:

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ανακοινώνει ότι: Οι διαδικασίες χορήγησης αναλώσιμων υλικών απλοποιούνται και καθιερώνεται νέος τρόπος χορήγησης του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του διαβήτη για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Από 1-3-2013 η χορήγηση των αναλώσιμων υγειονομικών υλικών του Διαβήτη θα γίνεται με αναγραφή σε παραπεμπτικό. Ο ασφαλισμένος θα προμηθεύεται τα αναλώσιμα υλικά του Διαβήτη, όπως πριν, από τα συμβεβλημένα από τον ΕΟΠΥΥ φαρμακεία και εταιρείες, πληρώνοντας μόνο την προβλεπόμενη από την νομοθεσία συμμετοχή του και όχι την καταβολή του συνόλου της αξίας αναλώσιμων υλικών και στην συνέχεια την είσπραξη του ποσού που κατέβαλε από τις υπηρεσίες παροχών υγείας, στις περιπτώσεις που εκδίδονταν παραπεμπτικά από πιστοποιημένους ιατρούς.

Η συνταγογράφηση θα γίνεται από όλους τους ιατρούς σχετικής ειδικότητας (ιατρικές μονάδες, ή ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ή θεράποντες ιατρούς πιστοποιημένους ή ιατρών Κρατικών Δομών) σε ιατρικές γνωματεύσεις, διατακτικές ή σε παραπεμπτικά. Με τον νέο τρόπο χορήγησης αναλώσιμων υλικών του Διαβήτη, ο ασφαλισμένος θα μπορεί να εξυπηρετείται από όλους τους ιατρούς (συμβεβλημένους ή μη) και θα ελέγχεται πλήρως η συνολική κατανάλωση του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού προς όφελος του ασφαλισμένου.

Από Γραφείο Τύπου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

Διαβάστε εδώ το πρωτότυπο Δελτίο Τύπου

 

Top