Αρχή / Ανακοινώσεις / Newsletter / Αλλαγές στις Προϋποθέσεις Χορήγησης Ειδικής Άδειας σε Εργαζόμενους με Διαβήτη

Αλλαγές στις Προϋποθέσεις Χορήγησης Ειδικής Άδειας σε Εργαζόμενους με Διαβήτη

Με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/11-05-2020 (ΦΕΚ 1800 Β’/11-05-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών επέρχονται τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής άδειας απουσίας από τον χώρο εργασίας για εργαζόμενους με σακχαρώδη διαβήτη στον δημόσιο τομέα. Να σημειωθεί ότι η μέχρι τώρα ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση της 18ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 928 Β’/18-03-2020) έχει παύσει να ισχύει στο σύνολό της από την δημοσίευση στο ΦΕΚ της νεότερης, δηλαδή από τις 11 Μαΐου 2020, σύμφωνα με την παρ. 2 της νέας ΚΥΑ.

Σύμφωνα λοιπόν με την νέα ΚΥΑ που ισχύει από τις 11-05-2020 χωρίς να διατηρείται σε ισχύ οποιαδήποτε παλαιότερη ρύθμιση:

  • Άτομα με οποιονδήποτε τύπο διαβήτη ΚΑΙ ηλικία έως 45 ετών που εργάζονται στον δημόσιο τομέα δεν δικαιούνται από 11-05-2020 την ειδική άδεια απουσίας ΕΚΤΟΣ ΑΝ συντρέχει ως προς αυτούς κάποια από τις λοιπές προϋποθέσεων των στοιχείων 1.3 έως 1.7 της νέας ΚΥΑ.
  • Άτομα με οποιονδήποτε τύπο διαβήτη ΚΑΙ ηλικία από 46 έως 65 ετών που εργάζονται στον δημόσιο τομέα δικαιούνται από 11-05-2020 την ειδική άδεια απουσίας ΥΠΟ ΝΕΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. Αυτές είναι: α) γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C) τελευταίου τριμήνου 8% και άνω ή β) μέσος όρος τιμών γλυκόζης αίματος >200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες από την έναρξη εφαρμογής της νέας ΚΥΑ (11-05-2020). Καθώς δεν υπάρχει ειδικότερη μνεία, το επταήμερο μπορεί να προσδιορισθεί από την υπηρεσία με αφετηρία τον χρόνο πραγματικής επανόδου στην εργασία. Στην κατηγορία αυτή προστίθενται και οι ασθενείς με αγγειακές επιπλοκές. Αν ΔΕΝ υφίστανται οι παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά το άτομο εμπίπτει σε κάποια από τις λοιπές προϋποθέσεων των στοιχείων 1.3 έως 1.7 της νέας ΚΥΑ, δικαιούται για τον λόγο αυτό την εξακολούθηση της ειδικής άδειας. Αν ΔΕΝ υφίστανται οι παραπάνω προυποθέσεις και το άτομο ΔΕΝ εμπίπτει σε κάποια από τις λοιπές προϋποθέσεις των στοιχείων 1.3 έως 1.7 της νέας ΚΥΑ, ΔΕΝ δικαιούνται εξακολούθηση της ειδικής άδειας και πρέπει να επανέλθει στον χώρο εργασίας.
  • Άτομα με οποιονδήποτε τύπο διαβήτη ΚΑΙ ηλικία άνω των 65 ετών που εργάζονται στον δημόσιο τομέα δικαιούνται από 11-05-2020 την ειδική άδεια απουσίας ΧΩΡΙΣ πρόσθετες προϋποθέσεις. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή αποφασιστικό κριτήριο είναι μόνο η ηλικία του ασθενούς, ανεξάρτητα από την ποιότητα της ρύθμισης.

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία για τον Διαβήτη (ΕΛ.Ο.ΔΙ.) βρίσκεται στη διάθεσή σας για επίλυση αποριών στο info@elodi.org. Αναμένεται ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών ώστε να διευκρινιστούν διαδικαστικά – τεχνικά ζητήματα. Δείτε αναλυτικά τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση εδώ.

Top