Αρχή / Ανακοινώσεις / Newsletter / Η Άυλη Συνταγογράφηση Φαρμάκων και Αναλωσίμων Βήμα-Βήμα (κείμενο και εικόνες)

Η Άυλη Συνταγογράφηση Φαρμάκων και Αναλωσίμων Βήμα-Βήμα (κείμενο και εικόνες)

Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 τίθεται σε εφαρμογή η δυνατότητα άυλης συνταγογράφησης σε όλη την επικράτεια αφενός στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης που διαχειρίζεται και λειτουργεί η ΗΔ.Ι.ΚΑ. Α.Ε. και αφετέρου στο σύστημα e-dapy που διαχειρίζεται και λειτουργεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Για το λόγο αυτό, υπάρχει ήδη από τις 20 Μαρτίου 2020 σχετική πρόβλεψη στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α’/20-03-2020). Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι με βάση το σύστημα e-syntagografisi.gr της ΗΔΙΚΑ εκτελούνται συνταγές φαρμάκων (ινσουλινών, δισκίων κλπ.), ενώ με βάση το σύστημα e-dapy του ΕΟΠΥΥ εκτελούνται συνταγές αναλωσίμων διαβήτη (ταινίες, σκαρφιστήρες, βελόνες, αναλώσιμα αντλίας, αναλώσιμα στιγμιαίας και συνεχούς καταγραφής γλυκόζης κλπ.).

Α. Άυλη Συνταγογράφηση Φαρμάκων (άρθρο 36 ΠΝΠ/20-03-2020)

Συγκεκριμένα, το άρθρο 36 της από 20-03-2020 ΠΝΠ προβλέπει την άυλη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και τον τρόπο με τον οποίο οι δικαιούχοι μπορούν να δηλώσουν ότι επιθυμούν την άυλη συνταγογράφηση. Οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν ότι επιθυμούν τη συγκεκριμένη διευκόλυνση, δηλαδή το μέτρο ΔΕΝ θα εφαρμοστεί αυτόματα και υποχρεωτικά σε όλους όσους εκτελούν συνταγές το επόμενο διάστημα. To μέτρο ισχύει για δύο μήνες από τη δημοσίευση της ΠΝΠ σε ΦΕΚ, δηλαδή έως και τις 20 Μαΐου 2020, με δυνατότητα επέκτασης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 36.

Για να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη δήλωση, καλούνται να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς τους taxisnet στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (e-syntagografisi.gr/p-rv/v). Το σύστημα θα ζητήσει τον ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου. Εκεί ο δικαιούχος δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων που τους συνταγογραφούνται.

Μαζί με την εν λόγω δήλωση, οι πολίτες επιλέγουν παράλληλα και τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνουν αυτές τις ηλεκτρονικές συνταγές. Υπάρχουν δύο τρόποι οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν και μαζί:

1) με μήνυμα sms που θα αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο που θα δηλώσει ο δικαιούχος στο σύστημα ή/και

2) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας που θα δηλώσει ο δικαιούχος στο σύστημα

Το σύστημα θα αποστείλει με sms ή/και e-mail αντίστοιχα (ανάλογα με την επιλογή που δίνει ο δικαιούχος) έναν τετραψήφιο κωδικό PIN, ο οποίος πρέπει να εισαχθεί στην πλατφόρμα προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο αριθμός κινητού ή/και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων κι εφόσον αυτά εισήχθησαν σωστά, θα εμφανιστεί μήνυμα ότι «Η ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης ήταν επιτυχής». Μετά από αυτό το μήνυμα, ο δικαιούχος μπορεί να αποσυνδεθεί από την πλατφόρμα.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιλέξει την άυλη συνταγογράφηση, θα λαμβάνει είτε με sms στο κινητό του τηλέφωνο ή με e-mail ενημέρωση ότι έχει εκδοθεί η συγκεκριμένη συνταγή, το αναγνωριστικό της (barcode) και τη χρονική διάρκεια ισχύος της.

Υπενθυμίζεται ότι για την εκτέλεση της συνταγής που εκδίδεται με την ανωτέρω ειδική διαδικασία, δεν απαιτείται να προσκομιστεί στο φαρμακείο που θα εκτελεστεί το φυσικό έντυπο (πρωτότυπο υπογεγραμμένο). Ο φαρμακοποιός ή ο εκάστοτε συμβεβλημένος πάροχος μπορεί να αναζητήσει τη ηλεκτρονική συνταγή εισάγοντας είτε το barcode αυτής ή τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του δικαιούχου. Μόλις εκτελεστεί η συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ανάλογα με το μέσο επικοινωνίας που επέλεξε ενημερωτικό sms ή e-mail με τα στοιχεία της συνταγής που μόλις εκτελέστηκε. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, δε θα απαιτηθεί μετέπειτα προσκόμιση των πρωτότυπων συνταγών ή/και των θεωρήσεων από ελεγκτή στα σημεία εκτέλεσης των συνταγών.

 

Β. Άυλη Συνταγογράφηση Αναλωσίμων (άρθρο 53 ΠΝΠ/20-03-2020)

Συγκεκριμένα, το άρθρο 53 της από 20-03-2020 ΠΝΠ προβλέπει την διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ e-dapy. Για το χρονικό διάστημα έως 30 Ιουνίου 2020 (30-06-2020) ή και νωρίτερα (εφόσον σταματήσει να υπάρχει άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού), οι θεράποντες ιατροί μπορούν να εκδίδουν ηλεκτρονικά γνωματεύσεις για τις περιοδικές παροχές του άρθρου 2 παρ. 7 περ. γ’ και παρ. 8 και του άρθρου 53 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), δηλαδή για το αναλώσιμο υλικό, χωρίς να απαιτείται η έκδοση κι εκτύπωσή τους σε έντυπη μορφή με την υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντα επαγγελματία υγείας (φυσικά έντυπα) και χωρίς να απαιτείται θεώρηση τους από ελεγκτή ιατρό. Έτσι, για τα αναλώσιμα χρηστών αντλίας ινσουλίνης, κλασική περίπτωση όπου απαιτείται θεώρηση από ελεγκτή ιατρό, δεν υφίσταται μέχρι νεοτέρας ή μέχρι 30-06-2020 η υποχρέωση αυτή και οι συνταγές μπορούν να εκτελεστούν κανονικά χωρίς να φέρουν θεώρηση.

Με την έκδοση της γνωμάτευσης από τον ιατρό, η γνωμάτευση θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ φαρμακεία και τους λοιπούς συμβεβλημένους παρόχους μέσω του αναγραφόμενου κωδικού γνωμάτευσης (barcode) για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του συστήματος e-dapy. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 μπορούν να εκδίδονται γνωματεύσεις με την συγκεκριμένη διαδικασία, οι οποίες και θα εκτελούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης που φέρουν στο σώμα τους.

Οι δικαιούχοι περίθαλψης, δηλαδή τα ίδια τα άτομα με διαβήτη ανεξαρτήτως τύπου, οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού, όπως και τρίτα εξουσιοδοτημένα από τους ασθενείς πρόσωπα μπορούν να προσέλθουν στα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό φαρμακεία και λοιπούς παρόχους (π.χ. εταιρείες που προμηθεύουν αναλώσιμο υλικό) με τον κωδικό barcode της γνωμάτευσης. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης, δηλαδή ταυτότητα και ΑΦΜ. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, δε θα απαιτηθεί μετέπειτα προσκόμιση των πρωτότυπων συνταγών ή/και των θεωρήσεων από ελεγκτή στα σημεία εκτέλεσης των συνταγών.

 

Στο e-prescription.gr έχουν αναρτηθεί οδηγίες άυλης συνταγογράφησης για ιατρούς και φαρμακοποιούς.

Top