Εκδρομή στην Καστοριά

Εκδρομή στην Καστοριά – Ιούνιος 2008