Παγκόσμια ημέρα Διαβήτη 2007

Παγκόσμια ημέρα Διαβήτη (14-11-2007)