Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΟΔΙ

Πρόεδρος: Τεντολούρης Νικόλαος τηλ. 6977422017, ntentolouris@yahoo.gr  skype: ntentolouris
Α΄Αντιπρόεδρος: Ιωαννίδης Κωνσταντίνοςτηλ. 9673598197

Β΄Αντιπρόεδρος: Βλαστάρης Σοφοκλής, τηλ. 6980048465, sofovlastaris@gmail.com

Γενικός Γραμματέας: Συκιώτης Δημήτριος, τηλ. 6972155440
Ταμίας: Πετκίδης Αθανάσιος   τηλ. 6970380360, spetkidis@saniko.gr
Σύμβουλοι: